Programe, facilități și finanțare

Avem nevoie de minim 15% din PIB pentru Educație, asumat prin lege, ca să putem avea toate resursele necesare acestei reforme și să putem derula noile programe care să o susțină.

Digitalizarea în școli

Spațiul școlar va fi digitalizat, pentru ca procesele de punere în aplicare a programelor și activităților de învățare și formare de competențe academice sau profesionale să fie complete și în pas cu evoluția societății, pentru ca educația să poată fi realizată atât prin activități de învățare în context formal, cât și în context non-formal sau informal.

Programul “Școala după școală”

În unitățile de învățământ preuniversitar, se va derula programul “Școala după școală”, care cuprinde activități educative, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum și alte activități pentru susținerea dreptului la educație, inclusiv de tip  recreativ sau de timp liber.

Programul “Învățare remedială”

Programul “Învățare remedială” poate fi realizat în cooperare cu organizații non-guvernamentale, în regim de voluntariat și poate include activități pentru întreaga familie, în măsura în care acestea sprijină învățarea.

Școala va face o analiză a nevoilor de implementare a Programului “Învățare remedială” și o propunere de realizare a activităților aferente acestuia, pe baza rezultatelor analizei de nevoi și conform criteriilor stabilite în normele metodologice, aprobate prin ordin al ministrului educației, care se transmit DJIP / DMBIP spre aprobare. 

Burse care contează

Bursele vor avea un cuantum care să conteze și vor fi asigurate de Ministerul Educației! De aceste burse vor beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, iar de bursele de excelență olimpică vor beneficia și elevii din învățământul preuniversitar particular acreditat.
Autoritățile publice locale pot suplimenta fondul de burse al școlii.

Autoritățile publice locale pot suplimenta fondul de burse al școlii.

  • bursa de excelență olimpică I/internațională – 1.000 lei/lună;
  • bursa de excelență olimpică II/națională – 700 lei/lună;
  • bursă de performanță școlară – 500 lei/lună;
  • bursă profesională – 300 lei/lună;
  • bursă socială – 300 lei/lună.

Transport public gratuit

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat / autorizat vor beneficia în continuare de gratuitate la serviciile publice de transport local, județean, interjudețean-rutier, naval, cu metroul, precum și feroviar la toate categoriile de trenuri (clasa a II-a), pe tot parcursul anului calendaristic.

Programe de reducere a abandonului școlar

Vom identifica nevoile de intervenție prin derularea de programe de reducere a abandonului școlar și instituirea, pentru prima dată, a unor măsuri concrete pentru creșterea alfabetismului funcțional.

Ministerul Educației va derula programe de reducere a abandonului școlar în cadrul unui Plan Strategic Integrat de Reducere a Abandonului Școlar, reevaluat în etape, din 5 în 5 ani.

Planul Strategic Integrat de Reducere a Abandonului Școlar reprezintă un ansamblu organizat de activități și servicii instituite în scopul reducerii abandonului școlar, indiferent de nivelul de educație la care preșcolarul / elevul se află și se aprobă prin hotărâre de guvern, inițiată de Ministerul Educației.

Începând cu anul școlar 2022-2023, anual, direcțiile județene de învățământ preuniversitar vor publica situația privind abandonul școlar de la nivel județean, pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar. Pentru că fiecare elev trebuie să aibă șanse egale la educație!

Programul “Masă Sănătoasă în școli”

Începând cu anul școlar 2022-2023, la nivelul sistemului național de învățământ, se va derula Programul Național Integrat “Masă Sănătoasă în școli 2022-2027”, pentru sprijinirea participării la educație a tuturor copiilor. Vor avea prioritate școlile cu vulnerabilitate mare și medie din perspectiva abandonului școlar.

Minim 15% din PIB pentru Educație, asumat prin lege

Finanțarea cheltuielilor pentru educație, la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu toate componentele sale de asigurare a funcționării, va reprezenta, anual, minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat.

Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per ante-preșcolar, precum și pe baza costului standard per formațiune de studiu, după caz, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și aprobate prin hotărâre de Guvern.

Costul standard per elev pentru unitățile de învățământ defavorizate, stabilite anual prin ordin al ministrului educației, la propunerea CNFIP,  poate fi suplimentat cu 25%.  

Costul standard se suplimentează cu 25% pentru unitățile de învățământ care fac parte din consorții școlare sau consorții de învățământ dual, constituite din unități de învățământ din mediul urban și rural. 

Pentru unitățile de învățământ preuniversitar, școlile din spital, înființate în cadrul instituțiilor de învățământ superior de medicină și farmacie, finanțarea pentru cheltuielile prevăzute la alin.(2) se asigură cel puțin la nivelul costului standard per ante-preșcolar / preșcolar / elev majorat cu 100% în baza contractului complementar. 

Pentru unitățile de învățământ preuniversitar în care sunt înscriși ante-preșcolari / preșcolari / elevi care beneficiază de nivelele de intervenție 1-2 se asigură o finanțare,  prin transferuri de la bugetul de stat, cel puțin la nivelul costului standard per ante-preșcolar / preșcolar / elev majorat cu 75%. 

Citește și: