Principalele schimbări aduse de Legile Educației

Discutarea proiectelor Legilor Educației în ședința de Guvern este un pas important pentru aprobarea acestei reforme importante, incluse în PNRR. După avizarea și aprobarea lor în Guvern, proiectele de lege vor ajunge în Parlament, unde vor fi dezbătute și completate, după caz.

Azi, legile educației au fost prezentate în primă lectură în ședința de guvern, iar premierul Nicolae Ciucă a cerut ca nu mai târziu de şedinţa din 23 martie, să se aprobe la nivelul Guvernului pachetul de legi şi să fie înaintat Parlamentului spre dezbatere şi adoptare.

În general, reforma din Educație a fost primită bine de opinia publică. În mod evident, au existat și multe observații privind această reformă. PNL este deschis să-și asume o parte din propunerile care, la modul real, pot îmbunătăți reforma gândită de Ministerul Educației.

Ne vom opune, însă, tentativei de a critica această reformă din considerente politice și electorale. Această reformă, ca și altele care vor fi asumate de Coaliția de guvernare, sunt ale României și nu ale unor partide politice.

Reforma din domeniul Educației urmărește mai multe obiective, care vor genera mai multe beneficii pentru sistemul de învățământ din România.

Astfel, educația urmează să fie adaptată fiecărui elev. Introducerea conceptului de ”portofoliu educațional” va ajuta consilierii școlari, profesorii și părinții să decidă care este cel mai bun parcurs de urmat pentru elev. Înclinațiile copilului vor fi observate devreme, pentru a se putea orienta spre o direcție educațională în care va performa.

De asemenea, cadrele didactice vor avea un grad mai mare de profesionalism, ca urmare a introducerii necesității absolvirii unei forme de învățământ superior pentru a intra pe post. 

Profesorii vor putea urma programe de îmbunătățire a calităților lor pedagogice, iar inspectorii școlari vor face evaluări și vor semnala îmbunătățirile necesare pentru creșterea calității în actul educațional. Drept urmare, va crește calitatea actului educațional.

Un alt obiectiv urmărit de reformă este o conectare mai bună a sistemului educațional la cererea de pe piața muncii. 

În acest sens, va fi susținut învățământul dual, care este o formă de colaborare între mediul educațional și mediul economic, cu avantaje pentru toate părțile implicate: companiile au parteneri pentru practică, elevii/studenții vor absolvi forma de învățământ având și o minimă experiență profesională, iar unitățile de învățământ vor oferi tinerilor și o componentă practică, pe lângă cea teoretică.

Reforma din Educație implică, de asemenea, un schimb de experiență educațională cu alte universități din străinătate. Totodată, Programul Național pentru Internaționalizare Universitară va promova facultățile românești pentru studenții străini interesați să studieze în România și va facilita accesul studenților români la stagii educaționale peste hotare.

Nu în ultimul rând, reforma din Educație oferă un răspuns la problema abandonului școlar. În acest sens, Planul Strategic Integrat de Reducere a Abandonului Școlar va asigura o șansă la studiu pentru elevii din medii defavorizate. În sistemul universitar, programul ”A doua șansă” va identifica și consilia studenții cu risc de abandon și va facilita reluarea studiilor de către cei care doresc să revină în facultate. Totodată, programul ”Masă sănătoasă” va funcționa și ca un stimulent social pentru elevii proveniți din familii cu venituri reduse

Legile Educației au parcurs etapa de analiză din partea grupului de experți desemnați de partidele de Coaliție.

În urma acestei analize, au fost formulate diverse observații și amendamente care vor fi asumate de forma finală a Legilor Educației.

În acest moment există un consens la nivelul partidelor Coaliției în ceea ce privește aprobarea acestei reforme importante.

Citește și:

Toate țările din Estul Europei care au fost parte a URSS sau în sfera de influență a URSS au dreptul legitim şi suveran de a-şi urmări propriile aranjamente de securitate şi politică externă, pe baza propriilor alegeri legitime, fără nicio ingerinţă străină.