Principalele modificări aduse Codului Fiscal și de Procedură Fiscală pentru sprijinirea mediul de afaceri și a investițiilor

• Permanentizarea procedurii de rambursare a TVA cu control ulterior.

În perioada 01.11.2019-31.07.2021 numărul solicitărilor de rambursare TVA analizate a fost de peste 179.000.

Dintre acestea, peste 160.000 deconturi au fost soluționate cu control ulterior, ceea ce reprezintă un procent de 90% din totalul cererilor soluționate.

Suma totală aferentă solicitărilor de rambursare TVA cu control ulterior a fost de 27 mld. lei, ceea ce reprezintă peste 83% din suma totală solicitată la rambursare.

Consecințele pozitive ale acestei măsuri se reflectă și în evoluția evident descrescătoare a stocului de rambursări TVA.

La data de 1 noiembrie 2019, numărul solicitărilor de rambursare TVA nesoluționate era de aproximativ 30.000 în sumă de 7,2 mld. lei, în timp ce, la data de 31 iulie 2021, se mai aflau în diferite stadii de soluționare doar 4.700 deconturi în sumă de 2,7 mld. lei;

• Permanentizarea procedurii de eșalonare la plată în formă simplificată. 

În prezent, un număr de 58.476 de contribuabili beneficiază de eșalonare la plată în formă simplificată pentru obligații în sumă de 12,7 miliarde de lei. 

Încasările realizate ca urmare a acordării eșalonărilor la plată în formă simplificată sunt în cuantum de 14,2 miliarde, rate eșalonate și obligațiile de bază.


• Crearea cadrului legal pentru corectarea erorilor în cazul în care un contribuabil de bună-credință achită obligațiile bugetare la un alt organ fiscal decât cel competent;


• Extinderea măsurii privind anularea accesoriilor introdusă prin OUG 69/2020, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale cu modificări ulterioare pentru inspecțiile fiscale și verificările situațiilor fiscale personale efectuate în perioada 14 mai 2020 – 29 martie 2021. 

De la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 și până în prezent au beneficiat de această facilitate un număr de 71.800 contribuabili, care au achitat 56 mld. lei la bugetul general consolidat și care au beneficiat de anularea accesoriilor în sumă de 3 mld. lei;


• Deblocarea activității Comisiei fiscale centrale, ceea ce va conduce la identificarea soluțiilor optime în aplicarea unitară a prevederilor legislației fiscale, comisie din care fac parte salariați ai ANAF și MF care vor clarifica aspecte de dezbatere între cele două instituții.

Citește și: