Prin noul pachet de legi ale educației, sistemul birocratic și neadaptat nevoilor elevului este reformat din temelii.

👩‍🏫 𝐏𝐫𝐢𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐥 𝐩𝐚𝐜𝐡𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐢 𝐚𝐥𝐞 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̗𝐢𝐞𝐢, sistemul birocratic și neadaptat nevoilor elevului este reformat din temelii. Școala este pentru elevi și pentru nevoile lor. Pentru asta, în noua Lege a învățămmântului preunivesitar, se reglementează:
 
1️⃣ Curriculum adaptat și flexibil. 
Se reglementează profilul de formare a absolventului la sfârșitul învățământului primar, secundar inferior și al celui liceal ca fiind o componentă reglatoare a Curriculumului național. 
 
Pentru că școala trebuie să ofere elevului cea mai potrivită educație. Profilul conține descriptorii realizărilor elevilor la sfârșitul unui ciclu de învățămant și este parte componentă a portofoliului personal educațional. 
 
La învățământul primar, elevul va opta în cadrul curriculumului la decizia școlii pentru 2-4 ore pe săptămână. La învățământul secundar inferior, elevul va opta în cadrul curriculumului la decizia școlii pentru 3-5 ore pe săptămână. 
 
La învățământul liceal, elevul va opta în cadrul curriculumului la decizia școlii pentru 6-8 ore pe săptămână. 
 
Curriculumul la decizia școlii se va constitui atât din pachete de discipline opționale ofertate la nivel național, regional şi local, cât şi din pachete de discipline opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ.
2️⃣ Bursa în școală într-un cuantum care să conteze, asigurate de Ministerul Educației! 
De aceste burse vor beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, iar de bursele de excelență olimpică vor beneficia și elevii din învățământul preuniversitar particular acreditat. 

➡️bursa de excelență olimpică I/internațională – 1.000 lei/luna;

➡️bursa de excelență olimpică II/națională – 700 lei/luna;
➡️bursă de performanță școlară – 500 lei/luna;
➡️bursă profesională – 300 lei/luna;
➡️bursă socială – 300 lei/luna.

Citește și: