1013 - Alexandru Muraru, candidat la alegerile Europarlamentare

Prin noua lege a educației, fiecare copil va atinge potențialul maxim de dezvoltare

Fiecare copil va atinge potențialul maxim de dezvoltare. Pentru asta, în 𝐧𝐨𝐮𝐚 𝐋𝐞𝐠𝐞 𝐚 𝐢̂𝐧𝐯𝐚̆𝐭̗𝐚̆𝐦𝐚̂𝐧𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫, am reglementat:


☑️ Portofoliul personal educațional care va fi elementul central al evaluării învățării și îl va avea fiecare elev începând cu grupa mijlocie.

☑️ Școala va modela elevul conform vârstei prin observarea dezvoltării acestuia și potrivit nivelului de învățământ. Pentru ca fiecare elev este cel mai important.

☑️ Progresului școlar va fi urmărit prin forme de evaluare continuă, care monitorizează atingerea obiectivelor învățării și părinții vor fi sprijiniți să aleagă cele mai bune trasee pentru proprii copii prin orientarea școlară. La finalizarea clasei a VIII-a, consilierul școlar și dirigintele au obligația să emită o recomandare de încadrare în educația secundară superioară, având caracter de orientare școlară pentru fiecare elev în parte. 

Recomandarea este emisă în baza unei evaluări specifice, care se comunică elevului și părinților/reprezentantului legal. La elaborarea recomandării, sunt consultate și cadrele didactice de la clasă. Recomandarea are un caracter orientativ în stabilirea opțiunilor celor mai potrivite profilului fiecărui elev și se include în portofoliul personal educațional. Pentru că fiecare elev contează.

 


☑️Evaluările vor avea scopul de a integra, de a evalua, orienta, încuraja şi optimiza învăţarea precum și de a dezvolta capacitatea de autoevaluare a elevului. Evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor şi stă la baza planurilor individuale de învăţare. 

În acest scop, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare va înființa, în termen de 12 luni de la aprobarea prezentei legi, o bancă de instrumente de evaluare unică, având funcţie orientativă pentru evaluare. 

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare va răspunde de menținerea și actualizarea permanentă a băncii de instrumente. Pentru că vrem viitori adulți responsabili.


☑️Elevul se va putea beneficia de dreptul la educație în cele mai bune forme pentru el în unitățile pilot, organizate pentru pilotarea experimentală și de aplicație și pentru pilotarea unor modele noi sau alternative de educație. Pentru ca pregătim fiecare elev pentru o societate a viitorului adaptată.

Citește și: