Întrevedere la Guvern cu președintele Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență

Am primit, în această săptămână, la Palatul Victoria, alături de dna secretar de Stat, Dumitrița Solomon, din Cancelaria Prim-Ministrului, pe dl secretar de stat, Ovidiu Raețchi, președintele Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC). 

Structura nou creată, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, este un hub internațional și un organism de cercetare, ce are în vedere promovarea și urmărirea obiectivelor de reziliență ale NATO și ale UE, facilitând un răspuns cuprinzător la nivel guvernamental și al societății. 

Este una dintre cele mai noi și mai de perspectivă instituții ale României în contextul provocărilor produse de agresiunea Federației Ruse la granița NATO.

Am discutat despre stadiul implementării strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, pentru perioada 2021-2023 și despre cum putem colabora pe viitor mai ales în pregătirea și educația în materiile relevante ale strategiei a înalților funcționari publici și demnitari aflați în poziții de răspundere. 

Am subliniat faptul că Executivul a făcut progrese semnificative în ultima perioadă. 

În decursul primului an de implementare a Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește dezvoltarea capabilităților instituționale necesare pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 

Am explicat faptul că, în momentul de față, Guvernul României dispune de un Reprezentant special pentru promovarea politicilor memoriei și combaterea antisemitismului și a xenofobiei, un Comitet interministerial pentru monitorizarea implementării Strategiei naționale coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului și echipe dedicate în cadrul tuturor instituțiilor implicate în realizarea acțiunilor actualei Strategii și pregătirea următoarei Strategii. 

De asemenea, am arătat că s-au făcut progrese în elaborarea unor proceduri de lucru și fluxuri informaționale noi, crearea și operaționalizarea unor formate noi de lucru, atât în interiorul instituțiilor implicate, cât și interinstituționale, dezvoltarea unor metodologii de identificare, raportare și evaluare mai eficiente a incidentelor și tendințelor, creșterea profilului României în procesul de elaborare și adoptare a unor instrumente politice și juridice internaționale etc

Reziliența României față de agresiunea produsă de războiul hibrid al Federației Ruse, de narațiunile istorice false și de distorsionarea evenimentelor din trecutul recent pe care agresorul le produce de ani buni la granițele NATO și în UE, va avea un răspuns puternic prin educația civică și instituțională în anii viitori. 
 
Astfel, ne propunem să organizăm module de pregătire, cursuri, școli și institute de vară alături de E-ARC și de alți parteneri instituționali, creând astfel o rețea de instructori și specialiști dar mai ales de actori instituționali pregătiți să identifice, să prevină și să combată discursurile cu tentă antisemită, xenofobe, extremiste, narațiunile false etc.
 
Centru E-ARC a fost creat în 2021 în contextul în care evaluările naționale, dar și ale NATO și UE relevă necesitatea intensificării eforturilor comune pentru gestionarea eficientă a unui spectru tot mai amplu de provocări. 
 
Promovarea Centrului a fost realizată prin eforturile diplomației române și se estimează că acesta va deveni un centru de excelență unic în Europa Centrală și De Est prin oferirea de expertiză partenerilor NATO care solicită suport. 
 
Ministrul afacerilor externe a informat despre inițiativa României de a înființa și operaționaliza Centrul în cadrul mai multor reuniuni multilaterale (reuniunile ministeriale NATO din decembrie 2020 și martie 2021; Consiliile Afaceri Externe din ianuarie și februarie 2021).
 
Reacțiile aliaților și partenerilor au fost pozitive, salutând demersul României și manifestând interes pentru activitatea Centrului.

Citește și: