2 2 - Alexandru Muraru, candidat la alegerile Europarlamentare

Întâlnire cu ambasadorul Republicii Moldova în România, Excelența Sa Domnul Victor CHIRILĂ.

Am primit, în această săptămână, la Palatul Victoria, împreună cu doamna secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Dumitrița SOLOMON, pe Ambasadorul Republicii Moldova în România, Excelența Sa Domnul Victor CHIRILĂ. 

Întâlnirea se înscrie în eforturile Executivului de a pregăti implemnetarea strategiei naționale și a planului de acțiuni, prin promovarea cooperării cu statele vecine în cercetarea Holocaustului și combaterea antisemitismului, negării și distorsionării Holocaustului.Am expus progresele realizate de România în ultimile două decenii în materia promovării politicilor memoriei, educației privind Holocaustul, promovarea memoriei victimelor Holocaustului, combaterea antisemitismului sau a negării și distorsionării Holocaustului și crearea de instrumente și politici în aceste domenii, cele mai noi fiind legea care introduce disciplina obligatorie „Holocaustul. Istoria Evreilor” pentru licee și școli profesionale și Strategia Națională pentru prevenirea și combaterea Antisemitismului, Xenofobiei, Radicalizării și Discursului Instigator la ură pentru perioada 2021-2023. Am discutat despre cooperarea între România și Republica Moldova, despre posibilitatea ca progresele înregistrate de România și mecanismele legislative și instituționale să fie preluate peste Prut, despre posibilitatea prezentării Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea Antisemitismului, Xenofobiei.Radicalizării și Discursului Instigator la ură la întâlnirile bilaterale comune dintre experții sau chiar membrii parlamentelor celor două state.  Totodată, am abordat subiectul desfășurării comemorărilor în Republica Moldova dar și a conturării posibilității ca Institutul Național pentru Studierea Holocaustului – Elie Wiesel să poată face pe viitor investigații în teren în Republica Moldova.


Evoluții importante s-au întâmplat în ultimii ani peste Prut în materia promovării memoriei victimelor Holocaustului și a combaterii antisemitismului:– În noiembrie 2015 Parlamentului Republicii Moldova a declarat data de 27 ianuarie Ziua comemorării victimelor Holocaustului.
În Iulie 2016 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o declarație politică de acceptare a raportului Comisiei Internaționale privind Studierea Holocaustului;- În Mai 2017 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul de acțiuni pentru punerea în aplicare a acestei declarații (HG nr.313) – pentru perioada 2017-2019 – care vine să întărească politicile naționale vizând cultivarea toleranței și combaterea tuturor formelor de discriminare, antisemitism și intoleranță precum și să contribuie la consolidarea coeziunii sociale;- În ianuarie 2019 Republica Moldova a acceptat definiția de lucru privind antisemitismul adoptată de către Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului (Republica Moldova a aderat la IHRA în calitate de observator în anul 2014).
– În Decembrie 2020, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul de acţiuni pentru anii 2021-2024 privind promovarea memoriei Holocaustului și a culturii toleranței în vederea combaterii rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță.

Citește și: