În atenția pacienților, directorilor de spitale, medicilor și altor lucrători în domeniul Sănătății: au fost adoptate măsuri pentru creșterea calității serviciilor medicale

Guvernul României a aprobat în ședința de Guvern de astăzi,30 august 2021, proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, document ce aduce mai multe modificări legii cadru a Sănătății în vederea armonizării legislației în domeniu, a clarificării unor atribuții din cadrul structurilor Ministerului Sănătății și ale direcțiilor de sănătate publică, precum și pentru punerea în acord a mai multor acte normative cu impact asupra sănătății populației.

·     În premieră, va fi înființat  Registrul Național al Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate care va fi o platformă electronică în administrarea Ministerului Sănătății având regimul juridic al unei baze de date și care va furniza datele necesare pentru managementul și politicile de resurse umane în sănătate. 

În prezent informațiile privind profesioniștii din sănătate sunt disipate între Ministerul Sănătății, asociațiile profesionale (Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Colegiul Farmaciștilor din România, Colegiului Psihologilor din România, Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, etc), direcțiile de sănătate publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, etc.
  • Actul normativ definește pentru prima oară serviciul de audit clinic care va reprezenta o metodă de îmbunătățire a calității asistenței medicale prin revizuirea sistematică a practicilor curente în comparație cu un sistem de referință acceptat.
 

Activitatea de audit clinic se va desfășura de către auditori clinici interni sau independenți, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

  • S-a introdus posibilitatea ca Agenția Națională de Transplant să poată achita taxe și cotizații către organisme internaționale care facilitează schimbul de organe în vederea transplantului. Scopul este acela de a crește accesul pacienților români la procedura de transplant.
  • În domeniul medicamentului și a dispozitivelor medicale, se introduce o sancțiune contravențională (amendă) pentru încălcarea regulilor referitoare la publicitatea la medicamente (sancțiunea fusese eliminată în anul 2018) și se introduce în mod explicit posibilitatea comercializării online a dispozitivelor medicale (vânzarea la distanță prin intermediul serviciilor societății informaționale a dispozitivelor medicale). 
 
Se introduc și câteva obligații și sancțiuni corelative pentru utilizatorii dispozitivelor medicale (verificarea periodică, asigurarea de condiții optime de păstrare și depozitare).
 
  • Se introduc prevederi care să permită acordarea concediilor medicale, și respectiv a indemnizațiilor aferente, peste durata maximă stabilită de 183 de zile anual la care se adaugă cel mult 90 de zile, pentru persoanele asigurate care au suferit arsuri și care necesită o perioadă mult mai mare de tratament și de recuperare a stării de sănătate. Modificările pleacă de la situația medicului erou de la Piatra Neamț.
  • În cazul persoanelor cu arsuri care la expirarea concediilor medicale acordate potrivit prevederilor actuale nu au fost recuperate din punct de vedere medical, dar pentru care există posibilitatea recuperării, neadoptarea măsurilor cu privire la posibilitatea medicului curant de a propune acordarea unor concedii medicale până la vindecare este de natură să aducă atingere actului medical în sine și implicit pacientului.

Citește și: