Guvernul României începe oficial implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023

Prima reuniune a Comitetului interministerial pentru monitorizarea implementării Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021 – 2023, coordonat de Irina-Dumitrița Solomon, secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, a avut loc astăzi, 22 martie 2022, la Palatul Victoria.

În deschiderea reuniunii, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mircea Abrudean, a precizat că Executivul este pe deplin angajat în lupta pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, iar implementarea, cu succes, a Strategiei naționale, reprezintă o prioritate.

Reprezentantul special al Guvernului României pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului și xenofobiei, Alexandru Muraru, a subliniat că, la finalul perioadei de implementare a Strategiei naționale, este esențial ca România să aibă informații complete despre amploarea antisemitismului, xenofobiei și radicalizării din societatea românească. Totodată, a menționat că și în perioada următoare vor continua să existe întâlniri între reprezentanții Cancelariei Prim-Ministrului și cei ai Corpului Diplomatic, respectiv ai instituțiilor și structurilor cu atribuții în domeniu.

În cadrul întâlnirii, participanții au prezentat informări cu privire la stadiul demersurilor întreprinse, până la momentul actual, pentru implementarea Strategiei, raportul anual cu privire la progresul înregistrat urmând a fi publicat în luna mai 2022, la împlinirea unui an de la adoptarea Strategiei.

La reuniunea Comitetului interministerial au participat reprezentanții ministerelor și instituțiilor care au calitatea de membru – Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Ministerului Educației, Ministerului Culturii, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Sportului, Secretariatului General al Guvernului, Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, Agenției Națională pentru Romi.

Informații de background

În data de 13 mai 2021, Guvernul României a adoptat, prin Hotărâre de Guvern, prima Strategie națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023 și Planul de acțiune aferent, iar în data de 28 februarie 2022, a fost înființat, prin Decizia Prim-Ministrului nr. 173/28.02.2022, Comitetul interministerial pentru monitorizarea implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023.

Citește și: