Fără pensie și salariu de la stat

În sectorul public, în cazul celor care aleg să lucreze până la 70 de ani se suspendă plata pensiei.

Această regulă nu se aplică pentru sectorul privat.

Totodată, orice angajat aflat într-o asemenea situație, dacă vrea să revină asupra deciziei și dorește să se întoarcă la pensie, o poate face oricând și poate cere recalcularea pensiei, avantajul fiind majorarea pensiei proporțional cu perioada lucrată.

Măsura aduce avantaje, astfel, pe lângă faptul că persoana rămâne activă, are și posibilitatea de a-și menține nivelul salariului avut la împlinirea vârstei de pensionare.

Excepție de la aplicarea acestei măsuri legislative fac persoanele alese care se află în mandate pe o durată definită de Constituție (consecință a deciziei CCR), personalul didactic, persoanele încadrate în gradul III de invaliditate, membrii Academiei Române și cele din cadrul autorităților administrative autonome sau a instituțiilor publice care la dat intrării în vigoare a acestei legi sunt în exercitarea unui mandat, cu o perioadă prevăzută de lege.

Citește și: