„Dosariada din sistemul preuniversitar trebuie să înceteze

Dosariada” din sistemul preuniversitar trebuie să înceteze, iar acesta este unul din obiectivele asumate de mine la preluarea mandatului de deputat.

Este o problemă tipică a procedurilor de formare și perfecționare, a procedurilor din cadrul comisiilor de grad sau de mișcare a personalului didactic, fiind doar câteva exemple.

26.01.2021 2 - Alexandru Muraru, deputat

Îngroparea în hârtii a cadrelor didactice, este de natură să decupleze și să distanțeze profesorul de centrarea pe calitatea actului educațional.

Consider că putem găsi alte forme utile de a evalua cadrele didactice și este important ca această relație între dascăl și elev să fie construită pe o bază de încredere și care să dea sens unei educații demne de secol XXI și nu să demonstreze cuiva că sunt cu toții în ordine și își fac datoria.

Mai mult de atât, ținând cont de faptul că pandemia ne-a împins să facem pași în digitalizarea sistemului educațional, sunt de părere că vom putea ramnifica această oportunitate în direcția eliminării, măcar parțiale, a alegării după hârtii la care sunt supuși dascălii, astfel încât timpul lor să fie mai eficient folosit în scopul didactic.

Citește și: