Căile de acces și rețeaua de utilități pentru Spitalul Regional de Urgență Iași ajung la aproape 29 mil. euro

Am interpelat Ministrul Sănătății cu privire la investițiile necesare operaționalizării Spitalului Regional de Urgență (SRU).

La răspunsul interpelării, reprezentanții Ministerului Sănătății au specificat faptul că realizarea și finanțarea căilor de acces și a rețelei de utilități pentru Spitalul Regional de Urgență Iași, situate pe amplasamentul spitalului, sunt incluse în devizul general al proiectului, iar cele din afara amplasamentului sunt asigurate de către autoritățile publice locale și operatorii serviciilor de utilități publice.

Astfel, costurile estimate pentru alimentarea cu apă și canalizare, energie electrică, alimentare cu gaz, realizarea căilor de acces și reabilitarea DJ 248B sunt de aproximativ 29 milioane euro.

Pentru Spitalul Regional de Urgență Iași sunt alocate, în prima etapă, 100 milioane euro (fonduri europene nerambursabile 50 milioane euro + contribuția națională 50 milioane euro) pentru procedurile de achiziție și pentru contractele în vederea elaborării proiectului tehnic, contractelor de prestării sericii de verificare tehnică, pe lângă proiectul tehnic și documentația de execuție.

În vederea asigurării finanțării proiectului, a fost semnat de către Ministerul Sănătății Memorandumul de Guvern inițiat de Ministerul Finanțelor pentru aprobarea raportului negocierii contractului de finanțare a SRU Iași dintre România și Banca Europeană de Investiții în valoare de 250 milioane euro.

Data semnării acordului de împrumut va fi stabilită ulterior cu reprezentanții Băncii Europene pentru Investiții.

Este important de știut că în a doua etapă, prin Programul Operațional Sănătate 2021 – 2027, se cor face investițiile pentru construirea spitalelor regionale și a infrastructurii spitalicești noi, valoarea estimată fiind de 1.28 mld. euro (fonduri europene nerambursabile 512 mil. euro + contribuția națională 768 mil. euro). În această fază se vor realiza lucrările de construire a spitalelor regionale Iași, Cluj și Craiova, se vor derula procedurile de achiziție, se vor semna contractele și vor fi achiziționate și instalate echipamentele medicale, sistemul informatic, precum și mobilierul pentru cele trei spitale regionale. De asemenea, se vor derula procedurile de achiziție și se vor derula serviciile aferente elaborării și implementării programului de instruire și educare.

Citește și: