Angajamentul liberal luat față de ieșeni privind realizarea de parcuri industriale în județul Iași devine realitate.

Angajamentul liberal luat față de ieșeni privind realizarea de parcuri industriale în județul Iași prinde contur.

În ședința de astăzi a Consiliului Judeţean Iași au fost aprobate creditele de angajament și creditele bugetare pentru „PARC INDUSTRIAL HOLBOCA – proiectare, faza PUZ.

Costurile pentru înființarea unui parc industrial pe raza comunei Holboca sunt estimate la circa 35 milioane lei, conform strategiei de dezvoltare a localității actualizată la nivelul anului în curs. Deocamdată, proiectul se află în fază incipientă, respectiv cea de realizare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ)

Schița amplasamentului, sursa apix.ro:

Parcul va fi amenajat pe un teren de 30 hectare, iar amplasamentul este adiacent drumului județean DJ 248D și căii ferate magistrale București – Iași – Ungheni.

Plenul Consiliului Județean (CJ), partener al comunei Holboca în proiect, a alocat o sumă de 190.000 lei pentru realizarea planului urbanistic.

Ulterior, CJ va lansa licitața pentru întocmirea PUZ-ului.

Prin infiintarea acestei zone industriale, instrument cheie pentru impulsionarea mediului de afaceri judetean si local, se urmăreste cresterea atractivității locatiei pentru investitii in activități economice, crearea de noi locuri de muncă, cresterea gradului de competitivitate economică, atragerea investitiilor
autohtone, străine si atragerea de noi resurse.

Citește și: