Untitled 1fdgfdgfdss - Alexandru Muraru, candidat la alegerile Europarlamentare

Am fost desemnat de Guvernul României ca reprezentant în Boardul reprezentanților guvernamentali din cadrul proiectului Infrastructurii Europene de Cercetare a Holocaustului

În urma deciziei Guvernului României, am fost desemnat ca reprezentant al Guvernului României în Boardul reprezentanților guvernamentali din cadrul proiectului Infrastructurii Europene de Cercetare a Holocaustului (EHRI).

Cercetarea, comemorarea și educația transnațională a Holocaustului reprezintă misiunea Infrastructurii Europene de Cercetare a Holocaustului (EHRI).

Proiectul Faza pregătitoare EHRI (EHRI-PP) se derulează în perioada 2019-2022. EHRI a fost adăugată la Foaia de parcurs al Forumului strategic european pentru infrastructuri de cercetare (ESFRI) în 2018 și se transformă dintr-un proiect într-o organizație permanentă care va contribui la asigurarea viitorului cercetării, comemorării și educației Holocaustului.

Angajamentul Guvernului de a combate antisemitismul, atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional, inclusiv prin implementarea măsurilor din cadrul proiectului EHRI, rămâne ferm.

Ca Reprezentant Special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei, voi continua să acord o atenție deosebită acestor aspecte, și în mod special nevoii de a asigura coordonarea între instituțiile și structurile specializate în combaterea antisemitismului.


Având în vedere progresele făcute în ultimii 15 ani în domeniul legislativ și instituțional, reamintind de faptul că, în anul 2021, Guvernul a adoptat Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură, România a dobândit statutul de model regional în ceea ce priveşte asumarea trecutului şi combaterea negării şi distorsionării.

În prezent, proiectul are 15 parteneri din 13 țări și este coordonat de Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (NIOD), Olanda, iar România este partener din anul 2017, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România” Elie Wiesel” fiind membru în EHRI.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” a fost înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 și funcționează ca instituţie publică cu personalitate juridică, coordonată de prim-ministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului.

Institutul are ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea și publicarea documentelor referitoare la Holocaust, în rezolvarea unor probleme științifice, precum și elaborarea și implementarea de programe educaționale privind acest fenomen istoric.

Citește și: