Află tot ce prevede Legea consumatorului vulnerabil, ajutor oferit de Guvern pentru încălzirea locuinței acordat în sezonul rece

 • Care sunt formele de sprijin?
 1. Ajutor pentru încălzirea locuinței acordat în sezonul rece (noiembrie – martie). Valoarea acestuia se va scădea direct din factura furnizorului de gaze naturale, respectiv energie electrică, sau din cuantumul datorat pentru energia termică din sistemul centralizat.
 2. Supliment pentru energie acordat pe toată perioada anului.
 • Cine poate beneficia de cele două forme de sprijin?
 • Familiile cu un venit mediu lunar de până la 1.386 lei/persoană.
 • Persoanele singure cu un venit mediu net lunar de până la 2.053 lei.
 • O condiție suplimentară este ca familiile sau persoanele singure beneficiare să nu dețină: bunuri imobile – clădiri sau spații locative, terenuri care depășesc 1000 mp în zona urbană sau 2000 mp în zona rurală, bunuri mobile – autoturisme, autoutilitare, autocamioane, șalupe, utilaje agricole.
 1. AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE
 • Pentru ce tipuri de energie se acordă ajutorul de încălzire?
 • Termică în sistem centralizat;
 • Electrică;
 • Gaze naturale;
 • Combustibili solizi sau petrolieri.

 • Care sunt condițiile de acordare?
 • Pentru un singur sistem de încălzire
 • Pentru o singură locuință;
 • Numai consumatorilor vulnerabili care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzire, nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili care, din motive tehnologice sau economice, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale
 • Numai titularului contractului încheiat cu furnizorul.

 

 • Care sunt sumele decontate și plafoanele de venituri?
 • 100% din factură, dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este sub 200 lei;
 • 90%, pentru un venit mediu net lunar între 200,1 lei – 320 lei;
 • 80%, pentru un venit mediu net lunar între 320,1 lei – 440 lei;
 • 70%, pentru un venit mediu net lunar între 440,1 lei – 560 lei;
 • 60%, pentru un venit mediu net lunar între 560,1 lei – 680 lei;
 • 50%, pentru un venit mediu net lunar între 680,1 lei – 920 lei;
 • 40%, pentru un venit mediu net lunar între 920,1 lei – 1.040 lei;
 • 30%, pentru un venit mediu net lunar între 040,1 lei – 1.160 lei;
 • 20%, pentru un venit mediu net lunar între160,1 lei – 1.280 lei;
 • 10%, pentru un venit mediu net lunar între 280,1 lei – 1.386 lei;
 • 10%, pentru un venit mediu net lunar al persoanei singure între 280,1 lei și 2.053 lei.

 • Cum și unde se fac cererile pentru ajutorul de încălzire?
 • Ajutorul de încălzire se acordă în baza unui formular de cerere-declarație pe propria răspundere depus la Primărie în format fizic, transmis electronic sau prin poștă
 • Formularele se găsesc la sediul primăriilor, pe pagina de internet a primăriei, a agențiilor județene de plăți și a Ministerului Muncii

 • Care sunt documente solicitate de primărie pentru stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire?
 • copii după actele de identitate ale persoanei singure ori ale membrilor de familie;
 • copie a unei facturi de furnizare a energiei termice/energiei electrice/gazelor naturale;
 • copie după documentul care atestă calitatea în care se deține locuința dacă persoana singură nu este înregistrată în evidențele primăriei;
 • copii ale documentelor care atestă veniturile realizate.

 

 • Până când pot fi depuse cererile – declarația pe propria răspundere?
 • În mod excepțional, în acest an, consumatorii vulnerabili pot depune cererile la primării până în 20 noiembrie pentru că legea abia a intrat în vigoare. De anul viitor, Legea prevede data de 15 octombrie ca fiind termenul general valabil pentru depunerea acestor cereri.
 • Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire se realizează prin dispoziție a primarului, emisă o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului.
 1. SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

 • Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe parcursul întregului an și este în valoare fixă în funcție de sursa de energie, astfel:
 • 30 lei pentru consumul de energie electrică;
 • 10 leigaze naturale;
 • 10 leienergie termică;
 • 20 leicombustibili solizi și petrolieri;
 • suplimentul va fi de 70 lei dacă unica sursă este energia electrică.

 

 • Suplimentul pentru energie se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie din locuință. Exemplu: dacă o familie se încălzește cu energie termică, pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10 lei+10 lei+30 lei = 50 lei. • Care este procedura de acordare a suplimentului pentru energie ?
 • Cererile pot fi depuse la primării împreună cu solicitarea privind ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat. Când se solicită în același timp și suplimentul pentru încălzire și ajutorul pentru încălzire se va depune o singură cerere și declarație pe propria răspundere.

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii pentru suplimentul de încălzire, primarul emite dispoziția de acordare sau de respingere a cererii

Citește și: